Menu
Cart 0
เกมวิวัฒนาการ (Evolution TH)

เกมวิวัฒนาการ (Evolution TH)

Siam Board Games

  • 1,45000 ฿


ธรรมชาติคือผู้คัดสรรสายพันธุ์ที่สมควรจะอยู่รอด

ในระบบนิเวศที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด อาหารมีจำกัด สัตว์ผู้ล่าก็คอยดักซุ่มโจมตี สายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นจึงจะอยู่รอด การวิวัฒนาการให้มี “กระดองแข็ง” หรือ “เขาแหลม” จะช่วยปกป้องสายพันธุ์จากสัตว์กินเนื้อ ในขณะที่ “คอยาว” จะช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่สัตว์สายพันธุ์อื่นๆ ไม่สามารถเอื้อมถึง ด้วยความเป็นไปได้ในการวิวัฒน์สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตได้มากกว่า 12,000 รูปแบบ การเล่นในแต่ละครั้งจึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างและสดใหม่ ล้อมวงกันเข้ามาและดูว่าใครจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการคัดสรรของธรรมชาติได้ดีที่สุด


We Also Recommend